actueel
1 / 1

Zomercollecte 2022

Elk jaar collecteren we als Doopsgezinde Haarlem in de zomer voor een urgent doel. Dit jaar is dat het Doopsgezind Wereld Congres of Mennonite World Conference  (MWC). Bijna een eeuw geleden (1925) kwamen doopsgezinden uit de hele wereld voor het eerst in Basel, Zwitserland bij elkaar. Toen vooral om praktische hulpvragen te bespreken maar ook om te herdenken, dat vier eeuwen eerder de doperse beweging ontstond.

In juli van dit jaar vond voor de zeventiende keer een mondiale ontmoeting van doopsgezinden plaats. Gastheer en gastvrouw waren de doopsgezinde broederschappen op Java. De corona gooide heel wat roet in het eten en tot teleurstelling van de Indonesiërs was het aantal deelnemers noodgedwongen veel geringer dan gehoopt was. Niettemin was het een vrolijke bijeenkomst, waar deelnemers en afgevaardigden uit niet minder dan 58 landen elkaar konden ontmoeten. Ze vertegenwoordigen wereldwijd anderhalf miljoen Mennonieten. Belangrijke thema’s kwamen aan de orde zoals kwesties van een vredestheologie en duurzaamheid, en de gouverneur van Midden-Java was zelfs aanwezig bij de slotceremonie.

Een eeuw geleden kwamen verreweg de meeste deelnemers nog uit Noord-Amerika en Europa. Dat is nu totaal anders. Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn sterk in opkomst. Het Wereldcongres zorgt er voor dat diaconale projecten kunnen plaats vinden, alsmede theologische gesprekken, maar ook dat uitwisselingen van jongeren en studenten mogelijk worden. Aan ons Doopsgezind Seminarium in Amsterdam studeren daarom ook studenten uit bijvoorbeeld Indonesië en Colombia. En wij in Haarlem profiteren daarvan! Onze jeugdwerker Daniel Serrano (die op 28 augustus op beroep preekt en hopelijk onze tweede predikant wordt) komt uit Colombia. Hij zou nooit hier gekomen zijn zonder de contacten van het MWC. En voor het eerst werd dit jaar een Nederlandse doopsgezinde verkozen als voorzitter van de MWC: Henk Stenvers, jarenlang directeur/algemeen secretaris van de landelijke doopsgezinde 'koepel'organisatie de ADS. (Op de foto is Henk Stenvers de 3e van rechts).

Het Doopsgezind Wereld Congres werkt met heel veel vrijwilligers. Maar toch worden uiteraard behoorlijk wat kosten gemaakt. Onze collecte is bedoeld als een bijdrage in die kosten. Over zes of zeven jaar vindt opnieuw zo’n wereldwijde ontmoeting plaats, en trouwens al over drie jaar als in Zwitserland (en ook in ons land) gevierd wordt, dat de doperse beweging 500 (!) jaar geleden ontstond.

We hopen dat u een gulle gift overmaakt op NL82ABNA0561234876 ten name van VDGH, Haarlem. Dit onder vermelding van ‘Zomercollecte Doopsgezind Haarlem 2022’.

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VE Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon