actueel
1 / 1

Deining deinde…

Grote vitrine in gang Frankestraat met nieuwe inhoud

De Archief & Bibliotheek Commissie van Doopsgezind Haarlem (ABC) besteedt op allerlei manieren aandacht aan het verleden van Doopsgezind Haarlem. Zo ook aan die van het jeugdwerk. De ABC zorgde bijvoorbeeld voor de uitgave: Ingrid van der Vlis, Een nieuwe koers! Doopsgezinde padvinderij Elfregi in Haarlem. Hilversum: Verloren 2010. Ook worden herinneringen en foto’s vastgelegd in het gemeenteblad Doopsgezind Haarlem. Bovenal is er de constante zorg, met name van de archivaris, voor het archief met officiële stukken, foto’s en losse voorwerpen.

In de laatste jaren hebben Mieke Kosters-Heuperman en haar in 2018  overleden echtgenoot Gerard een flink aantal voorwerpen en documentatie betr. het Doopsgezinde Jeugdhuis Deining in de Ripperdastraat 13A aan ons archief geschonken. Het was een voorrecht om met Mieke Kosters een tipje van de sluier over Deining op te lichten en iets te kunnen tonen van het zeer bonte en rijke geheel dat  Deining heette - en voor deining zorgde.

In de grote bibliotheekvitrine* in de gang van de kerk (vanaf de ingang Frankestraat) zijn nu een aantal voorwerpen en foto’s uit de roemruchte Deiningjaren 1960-1972 tentoongesteld. Voor velen dierbare herinneringen. Slechts een glimp, maar een interessante inkijk in het gevarieerde verleden in een zeer groot gebouw, waar ‘alles’ kon. 

De mini-tentoonstelling is samengesteld door bibliothecaris Mechteld Gravendeel, oud-Deining-lid Mieke Kosters en Frits Hoogewoud, adviseur van de ABC.

* Deze vitrine heeft de gemeente, via Corrie Schram (1934-2022), te danken aan de NPB Zandvoort - evenals het Nijhoff-raam ertegenover.

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon