doopsgezinde kerk
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7

Doordeweeks

Doopsgezinden vertalen hun geloof in door-de-weekse-daden. Vandaar dat bijna elke dag wel iets in of rond de Doopsgezinde kerk te beleven valt. Kernwoorden daarbij zijn: dienst aan de samenleving, inspiratie opdoen, de handen uit de mouwen steken en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. In coronatijd zijn veel activiteiten stil komen te liggen. 

Dienst aan de samenleving
Pastoraal-diaconaal Werk
Er is een maatschappelijk werker in dienst van de kerk. Samen met de hulpvrager uit gemeente of de kring daar om heen, zoekt zij naar mogelijke oplossingen en verwijst indien nodig. Soms is de hulp praktisch (financiën, huisvesting, zorg…) soms persoonlijk (eenzaamheid, studiekeuze, rouw...). Onze pastoraal-diaconaal werker is Lineke van Welt.

Ouderen
Er zijn nogal wat ouderen in ons netwerk. Ook is er een groep vrijwilligers die hen en anderen die daar behoefte aan hebben bezoeken. Ze voeren een gesprek, drinken samen een kop thee of doen ‘gewoon’ iets gezelligs.

Vakantieweken
De jaarlijkse vakantieweek in Steenwijk staat voor: samen eten, goede zorg, lekker buiten zijn, boeiende excursies en afwisselende activiteiten. De vakantieweek is er voor iedereen voor wie andere manieren van vakantie vieren niet zomaar zijn weggelegd. 

Jongeren
Voor jongeren vanaf 9 jaar is er iedere vrijdag vanaf 15.00 uur inloop bij het jongerenhuis Sneel. 

Vluchtelingen en Vrijwilligers
Veel Haarlemmers zetten zich in voor vluchtelingen en statushouders. Zij worden ondersteund door professionele vrijwilligers.

Samenwerkende kerken vluchtelingen
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Informatie: gastenindestad@gmail.com.

Stem in de stad
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad, https://www.stemindestad.nl/. Het pand is laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst. Er is een aanloopcentrum, er wordt hulp geboden aan asielzoekers en er kan gegeten worden. Doopsgezind Haarlem ondersteunt Stem in de Stad in allerlei opzichten.

Inspiratie opdoen
Bijbelkring
In de Kleine Vermaning in Heemstede is er iedere 3e dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur een Bijbelkring o.l.v. ds. Noord. Ook in Haarlem - Noord is er een soortgelijke kring.

TEEZ gaat nu digitaal
Theological Education by Extension Zambia is een werk/studiegroep die op verzoek van kerken in Afrika lesmateriaal uittest dat door ds. Bart Stobbelaar ontworpen is. Er komt maandelijks een groep samen om door deze unieke samenwerking geïnspireerd te worden en zo de ontwikkeling van democratieën in Afrika te steunen.

Gebedsgroep
Op de 2e en 4e zondag om 9.45 kan iedereen aanschuiven bij de gebedsgroep. Ook ligt er op de tafel in de gang van de Grote Vermaning een boek, waar men gebedsintenties in kan schrijven.

Oriëntatie
ds. Noord gaat graag met je in gesprek als je overweegt lid te worden van de Doopsgezinde kerk.

Stiltemeditatie
Zoek de rust, vind jezelf in de stilte.… Voor een inspirerend stiltemoment halverwege de week bent u iedere woensdag van harte welkom in de Doopsgezinde kerk. De ingang is vanaf de Grote Houtstraat 43, bij De Gang, naast de Wereld van Jansje. Van 9.00 uur tot 9.30 uur. Komt u op tijd? De deur sluit om 9.00 uur. 

Cantorij
De cantorij (het kerkkoor) repeteert elke donderdag van 19.45 - 21.45 uur o.l.v. de cantor. Ze verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten.

Archief en bibliotheek
Het archief en de bibliotheek (meer informatie hierover op de pagina 'Erfgoed') zijn op dinsdag en woensdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. U bent dan van harte welkom. Bent u van plan te komen, maak dan wel even een afspraak. De archiefinventaris en bibliotheekcatalogus zijn digitaal op te vragen via de archivaris/bibliothecaris.

Handen uit de mouwen steken
DAKHOK
De Doopsgezinde Amateur Kring van Haarlemse Oprechte Kunstenaars komt eenmaal per week op de dinsdagochtend bij elkaar om samen te schilderen en of te tekenen. Gezellig en ontspannend.

Elkaar ontmoeten
Rondom vijftig
De boven vijftigers komen vier keer per jaar bij elkaar. Het is een open groep. Je komt als je zin hebt. Voor de liefhebbers is er eerst een maaltijd (rond de klok van zes, altijd op vrijdag) en vanaf acht uur een boeiende spreker.

Zusterkring 
Mennonitica is een zogenaamde zusterkring die regelmatig samenkomt en gelegenheid biedt om elkaar in een vertrouwde en opbouwende sfeer te ontmoeten.

Koffieochtend
In de Kleine Vermaning in Heemstede is er iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige koffieochtend waar iedereen van harte welkom is. Er komen steeds andere onderwerpen aan de orde.

Menno meets 
Ontmoeting, gezelligheid en de kans de handen uit de mouwen te steken: dat is Menno meets ... . We breien bijvoorbeeld mutsen voor straatjournaalverkopers, of kleine mutsjes voor de Innocent Goedgemutste Breicampagne waarvan de winst naar het Ouderenfonds gaat. Wie niet van handwerken houdt, komt voor de spelletjes, of gewoon om bij te praten. Geregeld is er een gast die komt vertellen over nieuws in kerk of Haarlemse samenleving. Menno meets.. is op de 1e en 3e vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur.

Op de hoogte
Tweemaandelijks Magazine Doopsgezind Haarlem, aanmelden communicatie@doopsgezindhaarlem.nl o.v.v. naam en postadres
(Bijna) wekelijkse digitale Nieuwsbrief, aanmelden communicatie@doopsgezindhaarlem.nl o.v.v. naam en mailadres
Beiden zijn gratis.

Neem contact op
Pastoraal-diaconaal Werk, Ouderen, Vakantieweken, Stiltemeditatie en Menno meets: Lineke van Welt
Jongerenwerk: Daniel Serrano-Bernal,
Bijbelkring: Alex Noord
Statushouders en Vluchtelingen: Willemien Ruygrok
TEEZ: Bart Stobbelaar
Gebedsgroep: Charlotte Schreuder
Oriëntatie: Alex Noord
Cantorij: Jan Marten de Vries
Archief & bibliotheek: Mechteld Gravendeel
DAKHOK: Annamarie de Weerd
Zusterkring en Koffieochtend: Marijke de Jong

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon