doopsgezinde kerk

Steun ons

Woorden en daden, geloof en leven zijn voor Doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit dat kader ontwikkelt de Doopsgezinde kerk veel activiteiten waarmee we een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving. Daarvoor is ook geld nodig. Als u daaraan mee wilt werken kunt u middels een van onderstaande manieren een financiële bijdrage leveren. En daarmee steunt u het werk van Doopsgezind Haarlem; van Fotogalerie De Gang tot het jongerenwerk, van het ouderenpastoraat tot het in stand houden van het archief. U kunt uw gift ook voor een speciaal doel bestemmen.

Eenmalige gift
Een eenmalige gift stellen wij zeer op prijs. U kunt dit regelen met uw creditcard, door middel van een acceptgiro, internetbankieren, enz.

Zomercollecte
Ieder jaar wordt er een doel vastgesteld voor de zomercollecte. De giften die wij via deze collecte ontvangen is een belangrijke bron van inkomsten voor welomschreven projecten.

Testament
U kunt ook geld nalaten aan de Doopsgezinde Gemeente via uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan de kerk, omdat wij als kerk geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen.

Schenken
Om een schenking fiscaal aftrekbaar te laten zijn is geen notariële acte meer nodig. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen. U kunt het daarvoor benodigde formulier hier downloaden. 

Leden en vrienden
De leden van de Gemeente betalen ieder jaar een door hen zelf te bepalen bedrag als bijdrage. Men kan deze bijdrage ineens of in termijnen voldoen. Ook hier bestaat de mogelijkheid om de bijdrage fiscaal af te trekken. Hier kunt u het formulier daarvoor downloaden.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer voor giften is ABN AMRO rekening nummer NL82ABNA0561234876 ten name van VDGH, Haarlem.

anbi VDGH
De Doopsgezind Kerk Haarlem is door de Belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

 

anbi Het Wijnbergshofje
Voor Het Wijnbergshofje zie erfgoed.

 

Lees hier meer over anbi. 

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon