doopsgezinde kerk
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5

Achtergrond

Doopsgezinden staan in een oude traditie, die terug gaat op de zestiende eeuw. De Nederlandse hervormer Menno Simons is onze naamgever. Mennisten zeiden we vroeger. ‘Mennonites’ zeggen we nog steeds in het buitenland. ‘Doopsgezind’ betekent vooral: omzien naar elkaar én naar buiten treden. Dat is de leidraad voor ons handelen. We passen de waardevolle elementen uit de traditie aan aan de tijd van nu. Saamhorigheid en het gezamenlijk ‘gemeente-zijn’ vinden we belangrijk. De kerk is een open ontmoetingsplek. Ontmoeting tussen mensen binnen en buiten, tussen leden, vrienden en passanten. Wij staan open voor de ideeën van buiten (diversiteit).
‘Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, daden gaan woorden te boven en vrij in het christelijke geloven’, slechts tegeltjeswijsheid? Nee, het is de samenvatting van waar het ons om gaat. Sleutelwoorden zijn: eigen verantwoordelijkheid, tolerantie en begrip, omzien naar elkaar en engagement. Cultuur speelt in onze kerk een essentiële rol en verbeelding (hetzelfde anders zien) is daarvan een onderdeel.

Doopsgezinden worden ook wel Mennonieten, Mennisten, Menisten, Dopers of Dopersen genoemd. Wij vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste in het begin van 16e eeuw. We worden internationaal meestal als ‘Mennonieten’ of ook wel ‘Brothers in Christ’ aangeduid. Wij zijn dus een christelijke groepering. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten.

Een paar karakteristieken van doopsgezinden:
• je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en schrijft je eigen belijdenis;
• er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven;
• er is veel aandacht voor vredesgetuigen en voor wereldwijde samenwerking.

Doopsgezinden in Haarlem zijn actief. In eigen kring met ons jongerenwerk, het maatschappelijk werk en ouderenpastoraat. Doopsgezinden zijn ook actief in de samenleving met bijvoorbeeld vluchtelingen en statushouders. We bekommeren ons om de vele vrijwilligers die zich inzetten voor anderen. We bieden in de zomer een uitgebreid programma voor mensen die niet op vakantie kunnen. Doopsgezinden stellen zich op als bruggenbouwer in de samenleving.

Toegang
Gratis

Locaties
Grote Vermaning
Frankestraat 24 | 2011 HV Haarlem
Kleine Vermaning
Postlaan 16 | 2101 VE Heemstede

 

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon