kerkdiensten
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
zondag 05 februari 2023

Kleine Vermaning | Alex Noord

zondag 12 februari 2023

Grote Vermaning | Daniel Serrano-Bernal


zondag 19 februari 2023

Kleine Vermaning | Alex Noord

zondag 26 februari 2023

Grote Vermaning | Rineke Verheus

zondag 05 maart 2023

Grote Vermaning | Let op: Dienst is bij de Remonstranten
Alex Noord, Sabine du Croo

Locaties
Grote Vermaning
Frankestraat 24 | 2011 HV Haarlem
Kleine Vermaning
Postlaan 16 | 2101 VE Heemstede

Volgt u de dienst liever vanuit huis? Dat kan via zoom


Collecte
Iedere week wordt er gecollecteerd. Vanzelfsprekend niet verplicht. U kunt alleen pinnen of overmaken.

Het collectedoel voor januari is de leprastichting, Met ruim 50 jaar ervaring werken ze aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Door tijdige behandeling én preventie, voorkomen we nieuwe besmettingen. Zo kunnen we in 2040 de eeuwenoude ziekte lepra definitief een halt toeroepen.

februari: Ontmoetingscentrum De Schakel in Haarlem.  Mensen van Stichting Roads, een instelling voor mensen met psychiatrische achtergrond en vrijwilligers verzorgen hier koffie, thee, een lunch en goedkope warme maaltijden. Het is ook de bedoeling dat er mensen worden opgevangen met eenzaamheidsproblematiek. Mensen kunne jeu de boulen, klaverjassen, yoga.  Per maand worden 3400 mensen bereikt.

Maart: Collectedoel Pastoraal Diaconaal werk Doopsgezind Haarlem

  • Pastoraal- Diaconaal werk binnen – en buiten onze eigen gemeente
  • Bijeenkomsten om onderling pastoraat te creëren en het omzien naar elkaar te vergroten
  • i.s.m. andere kerken en stichting “geloven in de stad “ mensen ondersteunen die t.g.v. de hoge energiekosten letterlijk in de kou zitten . Wij willen hen vanuit Doopsgezind Haarlem 1 dagdeel per week een warme kamer aanbieden met een kop koffie of thee en een luisterend oor en meevoelend hart .

 

 

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon