kerkdiensten
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
zondag 16 juni 2024

Kleine Vermaning | Wim Grimme

zondag 23 juni 2024

Grote Vermaning | Alex Noord

zondag 30 juni 2024

Grote Vermaning | Luca de Boer

zondag 07 juli 2024

Kleine Vermaning | Alex Noord

zondag 14 juli 2024

Grote Vermaning | Daniel Serrano-Bernal

zondag 21 juli 2024

Kleine Vermaning | Jaap Klanderman

zondag 28 juli 2024

Grote Vermaning | Jolan Gaaikema

zondag 04 augustus 2024

Kleine Vermaning | Rineke Verheus-Nieuwstraten

zondag 11 augustus 2024

Grote Vermaning | Bart Stobbelaar

zondag 18 augustus 2024

Kleine Vermaning | Daniel Serrano-Bernal

zondag 25 augustus 2024

Grote Vermaning | Alex Noord

Locaties
Grote Vermaning
Frankestraat 24 | 2011 HV Haarlem
Kleine Vermaning
Postlaan 16 | 2101 VE Heemstede

De diensten beginnen om 10:30 uur, tenzij anders vermeld. Volgt u de dienst liever vanuit huis? Dat kan via Zoom.


Collecte
Iedere week wordt er gecollecteerd. Vanzelfsprekend niet verplicht. U kunt alleen pinnen of overmaken.


Juni
Aankomende maand collecteren we voor Community Peacemaker Teams / CPT Nederland. Sinds 2011 is CPT Nederland een officiële regiogroep van Christian Peacemaker Teams. De groep is samengesteld uit een coördinator, die met feedback van de supportgroep en ondersteuning van vrijwilligers in Nederland aan vrede werkt op basis van de missie, visie en waarden zoals CPT die heeft opgesteld. Doelstelling van CPT: Het bevorderen van een geweldloze samenleving door transformatie van geweld in Nederland en in conflictgebieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Doneren voor Community Peacemaker Teams / CPT Nederland kan in de diensten of via deze link. U kunt u bijdragen aan de collecte ook overboeken: ABN AMRO bankrekening: NL 82 ABNA 056 1234 876 t.n.v.: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem o.v.v. het collectedoel. Uw bijdrage voor het werk in onze eigen gemeente kunt u doen via deze link.
 

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon