actueel
1 / 1

Open Colleges Seminarium

Oorlog om grondstoffen & goede methoden voor rechtvaardige vrede

In Europa wordt de oorlog in Oekraïne ervaren als een “wake-up-call” om de politieke, strategische en ethische opvattingen over veiligheid en vrede te herzien. Deze oorlog lijkt een terugval in oude patronen van oorlog, kolonialisme en de strijd om grondgebied – wat aan alle kanten leidt tot vijandig nationalisme en her-militarisering. We zien nog steeds dat de meeste oorlogen gevoerd worden om de toegang tot grondstoffen, vooral door samenlevingen die zich laten leiden door economische belangen. De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en de snelle klimaatverandering putten essentiële hulpbronnen verder uit, zodat een wereldbevolking van meer dan 8 miljard mensen nauwelijks zal hebben wat zij nodig heeft om te leven.

In deze tijden van mondiale crises zal deze strijd waarschijnlijk snel intensiveren, deels omdat de toegang tot drinkwater en voedsel nu al niet voor iedereen is gegarandeerd. Mensen in kwetsbare posities worden nu al zwaar getroffen. Bij deze conflicten gaat het niet langer alleen om het belang van de natiestaat en economische macht, maar simpelweg om het overleven van hele bevolkingsgroepen. De toenemende “hervestigingen” en vluchtelingenstromen zijn waarschijnlijk slechts een voorproefje van de crises waarmee de mondiale gemeenschap als geheel in de nabije toekomst zal worden geconfronteerd.

In deze reeks openbare lezingen wil het Doopsgezind Seminarium samen verschillende scenario’s analyseren en bespreken. Dit gebeurt vanuit verschillende disciplines, en vanuit verschillende regio’s. Daarnaast wordt er gezocht naar juiste methodes om bij te dragen aan een duurzame rechtvaardige vrede – voor iedereen. De leidende vraag is: Welke goede methoden kunnen we bedenken om een ontwikkeling te veranderen die mogelijk zal leiden tot een toenemend aantal gewelddadige conflicten – ook in bevoorrechte gebieden die tot voor kort vrij “veilig” leken?

Alle lezingen zijn zowel op locatie als online te volgen. De voertaal van de lezingen is Engels. Vertaling naar Nederlands is bij een aantel lezingen mogelijk. De toegang is vrij. 

Data en onderwerpen
> 23 maart (15:30 uur, Amsterdam) - The War in Ukraine – Postcolonial and Ecumenical Perspectives
> 28 maart (15:30 uur, Amsterdam) The Land as a Mirror: Environmental Justice from an African Perspective
> 4 april (19:00 uur, Zaandam) - The War in Ukraine: An Emergency Call of a Sustainable Future
> 18 april (19:00 uur, Utrecht - A Call for an Ecumenical Dialogue on a Just Peace: The challenges for the Interkerkelijke Vredesberaad (IKV), InterChurch Peacecouncil, in the Netherlands
> 20 april (19:00 uur, Zaandam) - Church, Climate Crisis, and Conflict: How Churches Can and Must Work for Change
> 9 mei (17:00 uur, Haarlem) - Pastoral, Prophetic and Practical – Pacific Spirituality and Political Engagement
> 11 mei (19:00 uur, Utrecht) - From Climate Conflicts towards Environmental Peace

Meer informatie, adressen van locaties en aanmelden: klik hier.

Alle lezingen zijn zowel op locatie als online te volgen. De voertaal van de lezingen is Engels. Vertaling naar Nederlands is bij een aantel lezingen mogelijk. De toegang is vrij. Meer informatie, adressen van locaties en aanmelden: klik hier.

twitterfacebook

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon