actueel
Solliciteren voor 30 maart
1 / 1

Pastoraal Diaconaal Werker

In verband met de pensionering van onze Maatschappelijk Werker, is deze functie met ingang van 1 mei 2022 vacant. Gelet op de ontwikkelingen van onze geloofsgemeenschap én in de wereld om ons heen, hebben we besloten de functie uit te breiden en zijn wij op zoek naar een 

Pastoraal Diaconaal Werker (32-36 uur per week)

die ons team van professionals komt versterken en daarmee onze hele geloofsgemeenschap verder kan helpen.

Het betreft een nieuwe functie binnen onze gemeente, waarbij de invulling van deze functie zich in de loop van de komende jaren in samenspraak verder zal ontwikkelen en vormen. De Pastoraal Diaconaal werker werkt nauw samen met onze twee predikanten en de jeugdwerker. Verder maakt zij deel uit van het team van werkers, te weten kosters, administrateur en archivaris. Tot slot werkt zij samen met vrijwilligers; zoals de diaconessen, de commissie maatschappelijk werk en de kerkenraad.

Taken
> Uitvoeren van ouderen- en bijzonder pastoraat, in overleg met predikant(en) en jeugdwerker;
> Uitvoeren van diaconale taken t.b.v. individuele leden/vrienden, in samenwerking met de diaconessen;
> Vormgeven en (mee) uitvoeren van gemeentelijk opbouwwerk, onder meer door het samenbrengen en begeleiden van ontmoetingsgroepen en (gespreks)kringen;
> Vormgeven en uitvoeren van de jaarlijkse vakantieweek;
> Vormgeven en uitbouwen van diaconaal werk t.b.v. bijzondere doelgroepen in het kader van oecumenische samenwerking in de stad (bijv. minima, vluchtelingen/statushouders, daklozen, studenten).


Achtergrond
De pastoraal diaconaal werker beschikt over:
> Tenminste een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van agogisch werk, pastoraat en/of theologie;
> Ervaring in het werken met ouderen/bijzondere doelgroepen;
> Kennis van de sociale kaart;
> Creativiteit en vernieuwingsenergie;
> Het vermogen tot samenwerken met zowel professionals als vrijwilligers van binnen en buiten onze gemeente;
> Een doopsgezinde achtergrond of affiniteit hiermee.


Praktische informatie
> Salariëring vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring.


Informatie en sollicitatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij Lieuwe Koopmans, voorzitter van de sollicitatiecommissie: tel. 06 109 22 879.Solliciteren kan tot uiterlijk 30 maart door middel van het sturen van een motivatie + c.v. naar: administratie@doopsgezindhaarlem.nl 

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VE Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon