actueel
1 / 1

Studieverlof Alex Noord

Van 1 mei tot en met 31 augustus 2023 is onze predikant Alex Noord met studieverlof. Tijdens dat verlof zal hij zich bezighouden met onderzoek met de bijdrage van doopsgezinden aan het orangisme, natievorming en nationalisme in Nederland (1770-1910). 

Eerder schreef Alex Noord al een aantal artikelen die gingen over de negentiende eeuw en de rol van doopsgezinden in de vorming van de nationale identiteit. Doopsgezinde namen als Loosjes, Siegenbeek, Lulofs en Jeronimo de Vries kwamen hierin als vanzelf terug. Zeker ook op het gebied van de Nederlandse letterkunde en de ontwikkeling van de Nederlandse taal speelden doopsgezinden een belangrijke rol.

Het meest recente artikel van Alex Noord handelde over Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer, die niet alleen hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium was maar bovendien betrokken was bij het genootschapsleven van zijn tijd. De inzet van doopsgezinden voor de nationale identiteit is tot op heden nog niet bestudeerd. Het is inmiddels uitgegroeid tot een promotieonderzoek. Prof. dr. Lotte Jensen (hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis in Nijmegen) was enthousiast over de resultaten van het onderzoek van Alex Noord tot nu toe en bleek van harte bereid om als begeleider van zijn promotietraject op te treden.

Alex Noord: "Van harte hoop ik in de komende maanden weer een aantal belangrijke stappen te zetten in mijn onderzoek. Ik vind het buitengewoon dat ik van de gemeente de kans krijg om dit werk te doen. Na de zomer hoop ik u er meer over te kunnen vertellen. Voor vervanging is gezorgd. In bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op een aantal collega’s die taken overnemen. Voorzitter van de kerkenraad Ben Timmerman* zal eventuele pastorale vragen doorgeleiden."

* Ben Timmerman is bereikbaar via: 06-29565887 of voorzitter@doopsgezindhaarlem.nl

Tijdens het studieverlof van Alex Noord worden zijn (pastorale) taken overgenomen door zijn collega's. Zie de pagina contact.

twitterfacebook

onze locaties

Haarlem
Grote Vermaning
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 532 18 83
mail ons
route

-

Heemstede
Kleine Vermaning
Postlaan 16
2101 VH Heemstede
023 528 60 36
mail ons
route

anbi | privacy | colofon